Contactgegevens

China Business Association
Postbus 2522
4800 CM Breda
info@cba-zw.nl

Inloggen

Wilt u op de hoogte blijven of lid worden, registreer hier.
Bent u lid, login hier:
Emailadres
Wachtwoord
 Wachtwoord vergeten?
 

Verslag CBA bijeenkomst 02.06.2016

21-06-2016

Waar staan we inmiddels? Jack Zagers heet op donderdag 2 juni alle aanwezigen van harte welkom bij de gemeente Oosterhout. De bijeenkomst staat in het teken van de doelstellingen van CBA en op welke wijze CBA voortgezet kan worden.

Toekomst CBA
In januari – na de nieuwjaarsbijeenkomst – is een enquête onder de leden van CBA uitgezet. Op deze manier hoopten het bestuur aanknopingspunten te vinden met betrekking tot de (bestuurs)-samenstelling en organisatorische structuur. De resultaten van de enquête zijn door het bestuur geëvalueerd en worden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd. Klik hier om de resultaten inzien.

Uit de enquête is met name gebleken dat de leden niet enkel China gerichte informatie en kennis willen delen maar zeker ook meer de kennis willen verbreden naar andere kansrijke internationale markten. Dit bracht het bestuur op het punt de samenwerking met Brabants-Zeeuwse sociëteit voor Internationaal Zakendoen (BIZ) verder uit te werken. De netwerken stellen een aparte CBA afdeling binnen het BIZ platform voor. Jack stelt tijdens de bijeenkomst de aanwezigen daarom de vraag of men akkoord gaat met samenvoeging met de BIZ. Alle aanwezigen stemmen hiermee in en zien de voordelen onderdeel te zijn van een groter netwerk. De contributie voor CBA leden zal gehandhaafd blijven. Het lidmaatschap is bepaald op € 100,- per jaar. CBA organiseert hiervoor gemiddeld 4 bijeenkomsten per jaar. Bij lidmaatschap van de BIZ met gemiddeld 8 bijeenkomsten per jaar is de contributie € 300,- (excl. btw). Als BIZ-lid ben je tevens direct lid van CBA. BIZ en CBA streven ernaar de samenvoeging per 1 januari 2017 te effectueren. Voor meer info over de BIZ download hier de brochure of raadpleeg de website: www.debiz.nl

Het bestuur – Jack en Guido – zien de samenvoeging als een positieve ontwikkeling. En zijn dan ook verheugd samen met het bestuur van BIZ een nieuwe weg in te slaan.

Handelsmissie
Jack geeft vervolgens het woord aan Lianne Baaij van China Access en Valérie Hoeks van China Inroads. Zij weten als geen ander wat er nodig is om een handelsmissie te organiseren. Lianne werkzaam als tolk en organisator en Valérie beschikt over een breed netwerk waarmee bijvoorbeeld matchmaking tot stand kan worden gebracht.

Lianne geeft aan dat voor het slagen van een handelsmissie ieders netwerk van groot belang is. Je zult als een hechte groep goed voorbereid de weg moeten weten. Het is belangrijk dat iedereen dezelfde intentie heeft. Je staat immers steviger als club wanneer iedereen een zelfde doel heeft. De eerste kennismaking zal daarom ook face-to-face geschieden. Lianne ziet een handelsmissie als een ‘vliegwiel’ voor je business in China. Een missie is tenslotte ook zinvol voor het netwerk tussen de missiegangers.

Valérie stelt de vraag: ‘Waar zijn de leden en overige geïnteresseerden naar opzoek? Welke sectoren en welke type bedrijven kunnen zich hierbij aansluiten? Valérie en Lianne zijn van mening dat CBA/BIZ als netwerk te klein is om een handelsmissie te organiseren. Er zullen andere bedrijven en business clubs betrokken moeten worden om een missie succesvol te laten verlopen. Roeland Schuurman - van EWD Compass (voorheen NBSO Nanjing) – bevestigt dit.  Liefst een zo groot mogelijke missie én sectorgericht, denk aan; medisch, milieutechniek, agri-landbouw, water, voedselveiligheid en logistiek. Roeland deelt mee dat hij een draaiboek (stappenplan met een voorbereidingstijd van 9 maanden) heeft opgesteld dat hij naar het CBA-bestuur zal toesturen. Roeland vindt dat je ervoor moet zorgen dat je uniek bent in de missie die je gaat organiseren.

Andere aandachtspunten die vanuit de aanwezigen komen:

  1. Meer plaatsen aandoen, dan alleen Yangzhou.
  2. Probeer het thema af te stemmen op een beurs die in de regio plaatsvindt.
  3. Maak een overzicht welke leden van CBA en BIZ in welke sectoren actief zijn.
  4. Welke (regionale) bedrijven zijn nu al actief in China?

Jack vraagt de aanwezigen en de leden die vandaag niet aanwezig konden zijn om te laten weten of er interesse is in het organiseren van een missie. Zo ja, welke sectoren en welke ondernemers benaderd dienen te worden. Hij hoopt op veel enthousiaste reacties, ook uit de regio. Ieders mening en betrokkenheid wordt op prijs gesteld.
Kom in contact met het bestuur via mail: secretariaat@cba-zw.nl.

Coolen China
Tijdens de bijeenkomst houdt Ties Coolen van Coolen China een bijzonder informatieve presentatie over de Chinese marktbenadering en het veranderende kwaliteitsbesef. Coolen China is een organisatie bestaande uit C.T. China Co., Ltd & Coolen China B.V. dat ondersteunende en begeleidende diensten biedt op het gebied van inkoop uit China: www.coolenchina.com en www.qcchina.nl.

Jack sluit af door alle aanwezigen te bedanken voor hun komst en waardevolle inbreng in de discussie. Dank gaat verder uit naar Valérie, Lianne en Ties voor hun presentaties en gemeente Oosterhout voor het ter beschikking stellen van de ruimte en organisatie aan de bijeenkomst.

Nieuws