Contactgegevens

China Business Association
Postbus 2522
4800 CM Breda
info@cba-zw.nl

Inloggen

Wilt u op de hoogte blijven of lid worden, registreer hier.
Bent u lid, login hier:
Emailadres
Wachtwoord
 Wachtwoord vergeten?
 

Nieuwe BTW-regels China

08-08-2013

Per 1 augustus zijn in China nieuwe BTW regels van toepassing op het vervoeren van goederen en expeditieactiviteiten. Dit is gecommuniceerd door het Chinese Ministerie van Financiën en de Chinese Belastingdienst in hun Cai Shui (Circulaire) nr. 37.

Over deze nieuwe BTW regelgeving en de toepassing ervan bestaat grote onduidelijkheid. FENEX heeft van diverse bronnen informatie ontvangen, die elkaar tegenspreken en waarbij veelal de conclusie is, dat het op dit moment onduidelijk is hoe en in welke gevallen de BTW van toepassing is. Daarnaast is de regelgeving weliswaar vanaf 1 augustus in werking getreden, maar wordt nog niet in iedere provincie, of stad in China toegepast. Ook geeft de regelgeving ruimte voor eigen invulling van de regels aan de provincies en steden. Daardoor is het bijvoorbeeld niet duidelijk volgens welke procedure BTW teruggevraagd kan worden. Door FIATA is navraag gedaan bij de Chinese overheid om duidelijkheid te verkrijgen, maar zelfs de Chinese overheid geeft aan dat op dit moment de regelgeving te onduidelijk is om er uitspraken over te doen.

Vanuit diverse rederijen, CLECAT en FIATA zijn berichten ontvangen, dat het merendeel van de rederijen 6 procent BTW zal doorbelasten op hun activiteiten in China. Deze rederijen zullen de BTW standaard doorbelasten, tot er duidelijkheid bestaat over de regelgeving en de toepassing ervan. De volgende rederijen hebben aangegeven de 6% BTW toe te passen op al hun facturen te betalen in China vanaf 1 augustus 2013: OOCL, Hamburg Süd, MSC, MOL, NYK Lines, CSAV, China Shipping Container Lines. De rederijen die hebben aangegeven, dat zij geen wijzingen zullen doorvoeren tot er helderheid bestaat zijn Maersk en MCC. Voor de overige rederijen is het nog niet geheel duidelijk hoe zij ermee om zullen gaan.

FENEX adviseert de leden de ontwikkelingen met betrekking tot de BTW in China goed te volgen en na te gaan in hoeverre de wijzigingen betrekking hebben op eigen expeditieactiviteiten. Ook adviseert FENEX de leden alert te zijn op extra (door)belasting vanuit vervoerders en na te gaan in hoeverre de belasting terecht is, dan wel terugvorderbaar.

Over uw ervaringen worden wij graag geïnformeerd. U kunt uw reacties sturen aan willems@fenex.nl

Enige toelichting op de nieuwe BTW regelgeving in China vindt u via de volgende links: 
Rapport van KPMG 

Rapport van Deloitte 

Gedetailleerde presentatie van KPMG, waarin specifiek ingegaan wordt op logistieke dienstverlening

Nieuws